TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İÇİN BAŞLICA NEDENLER

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İÇİN BAŞLICA NEDENLER

GÜÇLÜ EKONOMİ

 

Yıllık ortalama %5.5 GSYİH büyüme oranıyla dünyanın en hızlı yükselen ekonomilerinden biri

GENİŞ İÇ VE BÖLGESEL PAZARLAR

 

Geniş iç pazarın yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyar tüketiciye erişim sağlayan bölgesel pazarlar

STRATEJİK KONUM

 

Çokuluslu şirketler için kusursuz küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez

ELVERİŞLİ NÜFUS

 

Yarısı 32 yaşın altında olan genç ve dinamik bir nüfus

NİTELİKLİ VE UYGUN MALİYETLİ İŞ GÜCÜ

 

Yüksek verimliliğe sahip, iyi eğitimli ve rekabetçi bir iş gücü

KESİNTİSİZ REFORM SÜRECİ

 

Kamu-özel sektör iş birliği sayesinde yeni nesil reformlar

LİBERAL YATIRIM ORTAMI

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar için engellerin olmadığı, yatırımcıların koruma altında olduğu bir iş ortamı

KAZANÇLI TEŞVİKLER

 

Projeye özel ve kapsamlı teşvik programları

AVANTAJLI AR-GE EKOSİSTEMİ

 

Sağlanan geniş destekler ile teknoloji geliştirme için eşsiz bir konum

SEKTÖREL FIRSATLAR

 

Farklı sektörlerde büyük fırsatlar sunan çok yönlü bir ekonomi